راه راست

1- بجز خداوند قادر متعال کسی را نپرستید. ۲- بجز خدا امید به کس نداشته باشید. 3- زیرا خداوند بشر را خلق فرموده.ٰ 4- بزرگ خدا است. ۵- هر چه اکنون دارید ,هر نعمتی که دارید همه را خداوند به شما داده است. ۶- مبادا از آنها به خود ببالید و از نعمت خداوندی به خویشتن فخر کنید. 7- روزی هر کسی را خداوند عطا میفرماید چه کم و چه بیش. ۸- روز مرگ دیناری با خود نخواهید برد. ۹- مهربانی باید بزرگترین شعار شما باشد. 10- راستگویی بزرگترین چیزها است. 11- راست باشید.خداوند راست است. 12- دروغگویی بدترین شعار است. دروغگویی بد است. 13-در هنگام شیر دادن به کودک, پند دهید که با خدا باش.خدایی هست یکتا. 14- به کسان و خویشاوندان خویش بگویید چنانچه دروغگو باشند البته به خویش رحم نکرده اند. 15-چنانچه به اطفال خود نصیحت نکنید که دروغ نگویند مسؤل خواهید بود. 16- پس دانستید که دروغگویی بدترین شعار است. 17- دروغگویی بدترین شعار خداوندی و اسلامی و حقیقت است.دروغگویی را ترک کنید. 18- آزار مردم بیش از هر صفت بدی پیش خداوند قادر متعال عذاب دارد. 19- آزار بدترین چیزهاست. 20- خداوند قبول ندارد که بندگان همنوع به هم آزار رسانند. 21- اگر مردم آزاری کنید خداوند از شما نخواهد گذشت. 22- بدون سبب به اشخاص تغیر و خشم نکنید. 23- مبادا از کسی عیب جویی کنید و یا در غیبت کسی سخن زشت برزبان آورید که این کار از گناهان بزرگ است. 24- عدالت از بهترین چیزها است. 25- مال مردم خوری از بدترین کارها است. این چیزها که بالا گفته شد یک از یک بدترند. 26- هر چه دارید مال خودتان است و مال مردم مال مردم, مبادا مال دیگری را از آن خود حساب کنید. 27- شما حق ندارید حتی مال خود را هم به طریق بیهوده و در راه باطل صرف کنید.از مال خود نگاهداری نمائید. 28- سر سوزنی بر خلاف این دستور رفتار ننمایید زیرا مجازات های کلّی خواهد داشت و علاوه بر عقبی در دنیا هم مجازات دارد. 29- هر کسی حقوق خود را حافظ است. 30- خداوند برای هر شخصی یا هر ذیروحی چه از حیوان و نبات و انسان و غیره تمام روزی عطا فرموده و خواهند فرمود. 31- خلق می کنند و بی روزی نخواهد بود. 32- روزی همه را خالق عطا می فرماید. 33- خلق کلیّتاً بدون روزی نخواهند بود منتهی کم و بیش دارد. 34- البته وقتی کسی دزدی کند به روزی خود لطمه می زند و به عقبای خود خیانت می کند و عاقبت بد خواهد داشت. 35- به مردم بگویید: ای بشر شما به خودی خود راه نخواهید رفت. البته خالقی هست. 36- مردنی هست.حق انتقام خواهد کشید.پس چرا بر خلاف می روید؟ 37- آدم کشی بدترین مکافات دارد.استغفرالله ربّی و اتوب الیه. 38- ذهن شما هم چنانچه به این کار متوجه شود یعنی خیال سو‌‌ء قصد کسی را کند یا دیگری سوء نیت دربارهٔ شخصی کند شما هم موافقت کنید یا اصلا فکرتان برای این موافقت حاضر شود مجازات خواهید شد. 39- حتّی اگر موافقت در تصدیق بدی شخصی هم که به او سوء قصد کردند نمائید مجازات دارد زیرا ممکن است یک کلمه‌ موافقت شما شخص را مصمّم برای انجام عمل خود نماید. 40- این بود دستور جامع شما.البته این دستورات برای هر بشری است که همنوع شما است. 41- چنانچه بشری به قدر بال مگس گرفتاری یا ملالتی داشته باشد کمال مساعدت را درباره او مبذول کنید. 42- اشخاص را از گرداب بدبختی بیرون آورید.البته آن هم با خواست خداوند قادر متعال است. 43- نتیجه نیکی . 44- محبت خداوند قادر متعال را همیشه در قلب خود نگاهدارید. 45- هرچه به طرف خدا بروید درست است به هر طریق که باشد. 46- هرگز ترس بخود راه ندهید. هر وقت می خواهید کاری کنید با بسم الله شروع و با صلوات تمام کنید. 47- بال مگسی از امر خداوند بر خلاف نروید. 48- قرآن را شعار خود قرار بدهید. 49- البته نماز واجب است, روزه واجب است, اطاعت امر خدا واجب است. 50- بر نسوان نامحرم شهوترانی گناهی عظیم است. 51- زن باید حجاب معنوی داشته باشد. 52- زن نباید طرف توجه مرد غیر واقع شود. از حلال خود می شود و دنبال مرد غیر می رود زیرا نمیتواند او را رها کند. چون مردی از زنی نامحرم یا زنی از مردی نامحرم خوشش آمد به همین دلیل که گفته شد باعث خرابی خد 53- حق را بشناسید و حق را از باطل سوا کنید. 54- عمر این دنیا یک چشم بهم زدن است بایستی فکر دنیای باقی باشید. 55- پند مرا نصیحت بگیرید. 56- نباید فکر دنیا را یکباره از سر بدر برید. خوش هم باشید. 57- اگر از شما دروغ یا مردم آزاری سرزده پشیمان شوید, توبه کنید. خداوند بزرگ است. 58- با خانواده خویش مهربان باشید. 59- اگر سخنان پدر و مادر بر خلاف مصلحت خداوندی نباشد آن را اطاعت کنید. 60- باید سخنان پدر و مادر را قبول کنید مگر بر خلاف خدا باشد.مطیع کامل ایشان باشید. 61- به هر راهی که می دانید در راه حق کار کنید, با در نظر گرفتن دستوراتی که به شما داده شده البته خداوند هم به شما توفیق و کمک خواهد داد. 62- اگر دیدید کسی نصیحت نشد او خبیث است. 63- مبادا در راه هدایت اشخاص خیالات باطلی داشته باشید. جز آوردن براه حق هیچ منظوری نباید داشت. 64- اگر نکته ای بر خلاف حقیقت بگویید عمل خنثی خواهد شد. 65- نماز از جمله واجبات است. 66- این مسٔله بر هر بشری واضح و مبرهن است که هر چه بیشتر به طرق خالق رود بهتر است. 67- بهترین راهها دین است. هر کس بخواهد این راه را اختیار کند زودتر و بهتر به مطلب نائل خواهد آمد. 68- اگر سر نماز بجای اطاعت خدا ,پول و دارایی بطلبد نخواندن نماز بهتر است. 69- باید نماز را در راه خدا قربته الی الله ( برای نزدیکی بحق) خواند. نباید قصدی در بین باشد جُز رسیدن به حقیقت. 70- طریق نماز اینست که با تمام قوه و تمام توجه با قلب پاک فکر خود را جمع کند. در همه چیز با خدا باشد تا حقیقت را بفهمد. تمام تسلیم خداوند قادر متعال بشود طوری باید در نماز متوجه باشد که هیچ چیز را حس نکند. لفظ تنها فایده ندارد توجه لازم است. توجه به حق. 71- آن طور که در دنیا هستید هزاران بار بیشتر در عقبی خوش خواهید بود. 72- آیا خوشی بهتر از نزدیکی به خداوند قادر متعال هست؟ 73- پس تمام حقیقت را خداوند قادر متعال بدانید. هر چه میخواهید از او بخواهید. 74- هیچکس نباید با اشخاص مرتد هم مسلک شود . 75- خداوند را بشناسید او را بزرگترین همه و خالق همه بدانید. 76- اذیت کردن بخود آزار است خود آزاری حکم مردم آزاری را دارد. 77- قرآن بخوانید. 78- نباید به قصد ریا عبادت کنید. 79- کمک به دیگران و به راه راست آوردن همنوعان هم عبادت است. 80- بهترین راه و تنها راه نصیحت است. 81- صبر به موقع خود خیلی خوب است. در بعضی موارد صبر از همه چیز بالاتر است. 82- بی صبری ام العیوب است ,بلایی عظیم است. 83- اگر دیدید که تقصیری بطور عمد از کسی سرزده حتی المقدور او را ببخشید. 84- در هر کاری اگر جزیی لطمه ای به کسی وارد کردید از او پوزش بخواهید و سعی کنید تا شما را ببخشد هر چند دوست صمیمی شما باشد و پیش خود مطمئن باشید که از شما نرنجیده است. 85- به خداوند اعتقاد داشته باشید و ذره ای از اوامر او سرپیچی نکنید, بارها گفته شد. 86- اگر به طرف حقّ روید خوشبخت خواهید شد. 87- اینها همه نصایحی بود که به شما گفته شد. 88- انشالله شما که این متن هارا خوانده اید نصایح آنرا بکار برده و در دنیا و عقبی خوشبخت شوید.

رضا منصبی 4 سال و 2 ماه قبل

یزدان نیرو بخشداران با این سایت کامل و زیبا

کارشناس وحدت 3 سال و 11 ماه قبل

یزدان جلوه دهد آقای رضا منصبی