تشکر و تقدیر

دینامیسم آفرینش

از زحمات طاقت فرسای برادران گرامی جنابان آقایان دکتر عطاءالله شهاب پور و علی اشرف کشاورز که در تنظیم و پاکنویس و ترجمه قسمتی از مطالب کمک فرموده‌اند بسی سپاسگزارم. مخصوصاً از جناب آقای دکتر شهاب پور و یاری‌های ارزنده ایشان متشکرم و از بزرگترین نیروی قدرت و عظمت خواستارم که در شخصیت رهبری و هدایت وحدت نوین جهانی به موفقیت سریع نائل آید.

حشمت الله دولتشاهی (حشمت السلطان)