بدن ما یتحلل این است

دینامیسم آفرینش بیان دوم - نظری اجمالی به مطالب کتاب

پس بیمار این کار را می‌کند و رفتار او درست مثل همان گرگی است که بره را به خاطر تقویت بدن خود میدرد بلکه از او هم بدتر است زیرا روزی یک جوجه یعنی یک حیوان بی زبان مظلوم را بی‌جان کرده نوش جان می‌نماید.