خیرگی چشم

دینامیسم آفرینش بیان اول - دلائلی چند از خداشناسی ه - یک حساب ریاضی

اینجا است که متوجه این حقیقت می‌شویم که شک کردن در وجود خدا از شدت وضوح و روشنی آن است. مثل این که وقتی یک منبع نور خیره کننده جلو چشم باشد چشم را از دیدن باز می‌دارد. شما در روز نمی‌توانید به قرص خورشید نگاه کنید زیرا نور آن به‌قدری تند است که چشم را از کارمی اندازد اما برخی اشخاص که دیدشان قوی است یا با وسائلی مانند عینک سیاه مجهز شوند می‌توانند آن‌ را بنگرند.

وجود خدا هم در عالم به‌قدری روشن و واضح است که جلو عقل برخی مردمان سطحی را مسدود می‌کند و مانع از آن است که حقیقت روشن و بی‌‌پرده‌ای را که مقابل دیدگانشان گسترده است نظاره نمایند.