دعوت روشنفکران

دینامیسم آفرینش


محمود صانعی پور 3 سال و 6 ماه قبل

با سلام ، موضوع پراهمیتی که شما شروع کردید ومشکلات فراوانی نیز در بر خواهد داشت ، بدلایلی دارای اشکال جدی وبه براهینی که من مستند کردم مثبت تلقی میشود ، من نام این وحدت گرائی مثبت را در قابل ترم قواعد مدیریت دانش مفید که بسیار فراگیر وپوشش دهنده تمام حوزه های معنوی ومادی جهان است در جمع آوری لیست بزرگی از مفیدیت های جهان یافتم که حدود 500 هزار صفحه وشروع آن از حکمت وفلسفه است ، واینک مشغول تهیه پلتفرم آن هستم ، درک اینکه مفیدیت ، شاخص ها واستانداردهای آن چیست ، تا کنون لقلقه زبان بوده وجزء نصایع وموعظه بصورت کلی بیان شده و به استعداد تئوریک وعملیات درنیامده است من دراین روش گذاری پیشتاز هستم ، شما را کلی گوئی نظیر الگوی اسلامی - ایرانی حذر میدهم وبا شرایطی که درقرارداد فی مابین تعیین میشود ، اماده همکاری هستم لطفاً تماس بگیرید متشکرم محمود صانعی پور

کارشناس وحدت 3 سال و 1 ماه قبل

یزدان نیرو بخشد. برادر عزیز محمود صانعی پور, ما از اینکه شما این مطالب را خوانده اید و مورد توجه اتان قرار گرفته بسیار سپاسگزار هستیم.