درس اخلاقی

دینامیسم آفرینش بیان سی ام - آیا موضوع عود ارواح حقیقت دارد؟

درس اخلاقی که از این موضوع می‌گیریم این است که در مواقع سختی و مشکلات و گرفتاری ها نباید امید خود را از دست فروهشته و با اتکاء به نفس و به قدرت‌‌هایی که در وجود ما به ودیعت نهاده شده است دست از کوشش نکشیم و در عین حال ناامید نباشیم و از خدا نیز بخواهیم و بدانیم اگر این کوشش ها و این دعاها با تقدیر توارد کند مسلماً نتیجه خواهیم گرفت. و چون همگان از سرنوشت خود بی‌‌خبرند ناچارند که برای زندگی کوشش و تلاش و تمنا و توکل را از دست فروننهند و بشر باید بداند در عالم جدا و تنها و منفرد نیست و جزء بسیار ناچیزی از این عالم عظیم لایتناهی و کاملا مربوط و پیوسته با آن است.

پس نومیدی و خود را تنها حس کردن و پریشان شدن چه معنی دارد. باید بداند هر چه ظاهراً از دست می‌دهد از دست نرفته بلکه در عالم لایتناهی موجود است منتها موقتاً تصور می‌کند از او جدا شده و هر چه به دست می‌آورد باز متعلق به او نیست بلکه همه متعلق به عالم بی‌پایان است. این است درس اخلاقی وحدت: لکیلا تأسوا علی مافاتکم و لاتفرحوا بما آتیکم ـ (سوره حدید آیه 23) تا هرگز بر آن چه از دست شما رود دلتنگ نشوید و به‌ آن چه شما را رسد دلشاد نگردید و خدا دوستدار هیچ متکبر خودستایی نیست.