تحصیل و تربیت

دینامیسم آفرینش بیان هشتم - منظور و مقصود از آفرینش چیست ؟ 1- آفرینش عالم عبث است

چرا وی را به مدرسه سپردند؟ برای این که دانش بیاموزد، دانا شود، از سایر کودکان عقب نماند، در جامعه کلاهش پس معرکه نیفتد، بالاخره مدرکی به دست آورد و شغلی بیابد و زندگی خود را اداره کند. با زحمات و مخارج بسیار او را پرورش کردند و تربیت آموختند تا در مدت زندگانی مرد اجتماعی و محترمی گردد و مورد قدردانی و احترام همگان باشد.
این کارها را از آن روی به جای آوردند که تکامل پیدا کند. مگر می‌شد نکنند؟

تحصیل و تربیت
کودک کم کم بزرگ شد و او را به مدرسه گذاردند