وحـدت نـوین جهـانی

گلهای راهنمایی جلد اول

وحدت نوين جهاني از سال 1326 در ايران تشكيل گرديده و شروع به كار كرده است. در اين مدت با نشر كتب و جزوات و مطبوعات به زبان فارسي و انگليسي نظرات و مقاصد وحدت را در سراسر جهان به گوش آگاه‌دلان و روشن‌فكران و بیداران خداشناس عالم رسانيده و خوشبختانه مورد استقبال فوق‌العاده قرارگرفته و مخصوصاً از سال 1333كه جزوه «پيشنهادات سودمند به عالم بشريت» به زبان فارسي و به زبان انگليسي در دنيا نشر گرديده، تعداد كثيري از افراد كليه قاره‌های جهان مراتب موافقت و هم‌فكري و همكاري و هماهنگی خود را با نظرات و هدف‌ها و مقاصد وحدت اعلام داشتند. در بين آن ها شخصيت‌های بزرگ از قبيل رؤساي كشورها، مدير و رئيس و هيئت مديره جمعيّت‌های ديني اديان مختلفه، رؤساي جمعيّت‌هاي مختلف اجتماعي و بشردوست، رؤساي دانشگاه‌ها و استادان و پرفسورهاي دانشگاه‌ها، رؤساي كليساها و معابد و مقامات بزرگ روحاني، مديران و مؤسّسين مجلات و جرايد، نويسندگان و مؤلّفين و شعرا، وكلاي دادگستري، پزشكان، رؤساي جمعيّت‌های هنري، رؤساي جمعيّت‌های فرهنگي، دبيران و آموزگاران و فلاسفه و بشردوستان و ساير شخصيت‌هاي جهاني بسيار بودند.

طرفداران وحدت نوين جهاني در همه جهان كه مراتب موافقت فكري خود را با آن به طور مستقيم و غيرمستقيم ابراز نموده‌اند چندين ميليون نفر هستند.

عده زيادي هم از شخصيت‌های برجسته و بزرگان و افراد روشنفكر كشورهاي مختلف و اديان مختلفه اعم از مسلمان، عيسوي، يهود، بودایی كنفوسيوسي، شينتویی و غيره، برگه همگامي با نظرات و هدف‌هاي وحدت را امضا كرده و ضمناً نظرات بسيار جالب خود را ارسال داشته‌اند. برخي از نظرها در چاپ سوم كتاب مكانيسم آفرينش به طبع رسيده است.

در اينجا نخست هدف‌ها و مقاصد وحدت نوين جهاني و پس از آن برگزيده‌اي از نظرات خواهران و برادران ما در ايران و ساير كشورهاي جهان براي اطلاع علاقمندان به طور پراكنده در كتاب به چاپ می‌رسد و اميد است براي خوانندگان مفيد و الهام‌بخش باشد.