عمل گیاه

گلهای راهنمایی جلد اول نور نوین یا نورالانور اشتباه درباره ذات خداوندی

گياه به وسیله قوانين طبيعي من‌جمله روشي كه علماي اين علم به نام قانون اسموزOsmose می‌خوانند، مواد و عناصري را که در زمين است و باآب مخلوط می‌شود، بالا مي‌کشد و اين آب ها در اثر تصرف آفتاب و عوامل هوا و غيره تبديل به شيره شده و درخت از آن تغذيه می‌كند و رشد مي‌يابد.