امر وحدت

گلهای راهنمایی جلد اول
امر وحدت چو خور درخشنده است لهبش در جهان فروزنده است
بر صفاي قلوب جلوه دهد فجر وحدت بفروشاهنده است
اين چنين راه راست در عالم تهنيّت بر بشر، چه زيبنده است
درس تعليم حق بسي روشن تا خدا هست دين حق زنده است
ازغم و رنج وارهاند دل نوربخش است و سعد و فرخنده است
پيش خود عهد آن يگانه‌پذير از افق اين قياس تابنده است
جمله را يک بدان مگوي که دواست هر که گفته جز اين فريبنده است
هرکه آمد به سوی وحدت گفت عاقل اندر جهان دراينده است
عشق واحد چه عالمي دارد باشکوه اين زمان برازنده است
آن كه تمکين به حق نمی‌دارد بي‌گمان نزد خويش شرمنده است
اين عطا بر عطا نمايان شد شاهکار سعيد ارزنده است
حشمت از روي شوق با خود گفت دانش اندر دل سراينده است

چمنزاري دل‌انگيز و وسيع از کران تا کران سبزي روح‌افزاي خود را گسترده و در کنار درياچه‌اي نيلگون که نسيم بهاري، چين‌هاي لطيف حريرآسا بر روي آن به وجود می‌آورد، انوار گرم و مطلوب خورشيد چنان تابيده که سراسر اين صحنة دل‌انگيز را فرا گرفته و همة موجودات را به فراخور حال خود نور و حيات می‌بخشد.

وحدت عالمیان را پند می‌دهد كه دست از جنگ و نفاق بردارند. در بالا 9 کشور که بیش از 00032 کلاهک اتمی دارند مشاهده می نمائید. بسیاری از این موشک ها در حال آماده باش و در چند دقیقه آماده شلیک می باشند.

به به چه زيبا و باشکوه است و اين نور درخشنده که در جهان تجلّي کرده چقدر سعادت‌بخش می‌باشد. اين نورکدام است؟ نور وحدت و يگانگي است که شعله‌های جان‌بخش آن در سراسر جهان فروزان است. هرگاه نيکو بنگري نور و گرمي آن را احساس خواهي کرد و هرکجا نظر اندازي آثارآن را خواهي ديد.