9. خاتمه و شکرگزاری

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده

حالا که این خدمت از طرف این بنده به لطف و رحمت یزدانی انجام گرفت بسی شکرگزارم و همان طور که در عمل و در باطن و قلب دائماً شاکر و راضی و خوشحال از قسمت و سرنوشت خود می‌باشم به زبان هم شکر یزدان را می‌گویم و از فیض و لطف حضرتش که چنین خدمت و وظیفه‌ای را به من محول فرموده است بسی سپاسگزارم.

تو هم‌ ای خواننده عزیز که این حقایق را دریافته‌ای شکر خدای را بگو و در مسرّت و شادمانی و شکر ملتهب و فروزان و درخشان باش و روح و قلب خود را به مبدأ متوجه ساز خدا یار و یاور شما باشد